بازدید ایدهبایگانی‌های کهکشان دیگر | بازدید ایده

برچسب: کهکشان دیگر

کشف سیاره‌هایی در کهکشان دیگر برای نخستین‌ بار

کشف سیاره‌هایی در کهکشان دیگر برای نخستین‌ بار وقتی که خبر کشف نخستینسیاره‌ی فراخورشیدی (سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای غیر از خورشید گردش می‌کند) اعلام شد، دانشمندان و مردم شوکه شدند. در آن زمان، کشف سیاره‌های…