بازدید ایدهبایگانی‌های کهکشان‌های فوق درخشان | بازدید ایده

برچسب: کهکشان‌های فوق درخشان

ثبت تصاویر کهکشان‌های فوق درخشان توسط تلسکوپ هابل

ثبت تصاویر کهکشان‌های فوق درخشان توسط تلسکوپ هابل تلسکوپ فضایی هابل تصاویری از کهکشان‌های بسیار درخشان ثبت کرده است که ۱۰ تا ۱۰۰ تریلیون برابر درخشان‌تر از خورشید و ۱۰ هزار برابر نورانی‌تر از کهکشان راه شیری هستند. طبق…

  • خانه
  • کهکشان‌های فوق درخشان