بازدید ایدهبایگانی‌های کهکشان‌های ستاره‌ساز | بازدید ایده

برچسب: کهکشان‌های ستاره‌ساز

تصاویر خیره‌ کننده کهکشان‌های ستاره‌ساز

تصاویر خیره‌ کننده کهکشان‌های ستاره‌ساز M94 که در زیر تصویر آن را می‌بینید یکی از این نوع کهکشان‌ها است. تولد ستاره‌ها در باز‌و‌های دایره‌ای این کهکشان رخ می‌دهد و می‌توانید ستاره‌های آبی و روشن را…

  • خانه
  • کهکشان‌های ستاره‌ساز