بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کهکشان‌های دیگر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کهکشان‌های دیگر

کهکشان‌های تغذیه‌کننده از کهکشان‌های دیگر

کهکشان‌های تغذیه‌کننده از کهکشان‌های دیگر یک تیم تحقیقاتی نجومی بین‌المللی به رهبری گوسپیا بتاگلیا (Giuseppina Battaglia) از موسسه‌ی اختر‌فیزیک IAC، نشانه‌ها‌یی از هاله‌ی بیرونی راه‌شیری یافته است. هاله‌ی بیرونی راه‌شیری شامل بقایا‌ی ستاره‌ها‌‌ی تشکیل‌شده در کهکشان‌ها‌ی کوتوله…