بازدید ایدهبایگانی‌های کهکشان‌های دیگر آمده‌اند | بازدید ایده

برچسب: کهکشان‌های دیگر آمده‌اند

احتمالا بیش از نصف اتم‌های بدن ما از کهکشان‌های دیگر آمده‌اند

احتمالا بیش از نصف اتم‌های بدن ما از کهکشان‌های دیگر آمده‌اند در پژوهشی جدید پیشنهاد شده است که شاید نیمی از ماده‌ی موجود در کهکشان راه شیری (که شامل اتم‌هایی هم می‌شوند که بدن همه‌ی…

  • خانه
  • کهکشان‌های دیگر آمده‌اند