بازدید ایدهبایگانی‌های کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها | بازدید ایده

برچسب: کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها

کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها

بر اساس نتایج یک مطالعه‌ی جدید، گرم شدن کره‌ی زمین علت کند شدن الگوی گردش کلی در اقیانوس اطلس نیست و این اتفاق در حقیقت بخشی از چرخه‌های منظم چند دهه‌ای است که دما را…

  • خانه
  • کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها