بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها

کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها

بر اساس نتایج یک مطالعه‌ی جدید، گرم شدن کره‌ی زمین علت کند شدن الگوی گردش کلی در اقیانوس اطلس نیست و این اتفاق در حقیقت بخشی از چرخه‌های منظم چند دهه‌ای است که دما را…

  • خانه
  • کندی چشمگیر جریان‌های اقیانوسی و ناتوانی مدل‌های اقلیمی در توضیح آنها