بازدید ایدهبایگانی‌های کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC | بازدید ایده

برچسب: کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC

تغییرات در مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ و زیر ۱۷ سال فوتبال آسیا از سال ۲۰۲۲

کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) توصیه کرد مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا و مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا از سال 2022 تبدیل به مسابقات مسابقات قهرمانی زیر 17 سال آسیا و مسابقات…

  • خانه
  • کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC