بازدید ایدهبایگانی‌های کمیته اخلاق | بازدید ایده

برچسب: کمیته اخلاق

محرومیت ۶ ماهه مالک باشگاه جهان ورزش از سوی کمیته اخلاق

به نقل از  سایت  فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایات متعدد  علیه علیرضا بحرایی (مالک باشگاه جهان ورزش) در خصوص اخذ وجوه نامتعارف و عدم تعهد مرتکب به مبانی رفتاری و رویکردهای اخلاق و اصول…