بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کمک گرانش | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کمک گرانش

اندازه‌گیری جرم یک ستاره به کمک گرانش برای نخستین بار در تاریخ علم

اندازه‌گیری جرم یک ستاره به کمک گرانش برای نخستین بار در تاریخ علم وقتی در حدود ۱۰۰ سال پیش، آلبرت اینشتین روی نظریه مشهور نسبیت عام کار می‌کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که روزی بشر بتواند یکی از پیش‌بینی‌های این…