بازدید ایدهبایگانی‌های کمک‌های مالی | بازدید ایده

برچسب: کمک‌های مالی

برلین کمک‌های مالی به ترکیه برای بهبود اوضاع اقتصادی را رد کرد

هم زمان با سفر اردوغان به برلین وزارت امور خارجه آلمان پایبندی بیشتر به دموکراسی و حاکمیت قانون را از آنکارا درخواست کرده و هر گونه کمک مالی به ترکیه برای بهبود اوضاع اقتصادی این…