بازدید ایدهبایگانی‌های کمپانی کانادایی | بازدید ایده

برچسب: کمپانی کانادایی

کمپانی کانادایی برای انجام سفرهای فضایی یک آسانسور ۲۰ کیلومتری احداث می کند

کمپانی کانادایی برای انجام سفرهای فضایی یک آسانسور ۲۰ کیلومتری احداث می کند کمپانی کانادایی ثاث تکنولوژی پتنتی را ثبت کرده که براساس آن از یک آسانسور فضایی به ارتفاع ۲۰ کیلومتر برای ارسال محموله‌ها…