بازدید ایدهبایگانی‌های کمپانی‌های خصوصی | بازدید ایده

برچسب: کمپانی‌های خصوصی

تلاش کمپانی‌های خصوصی برای رسیدن به ماه و استفاده از منابع معدنی

تلاش کمپانی‌های خصوصی برای رسیدن به ماه و استفاده از منابع معدنی Moon Express کمپانی کالیفرنیایی است که درصدد ارسال اولین فضاپیمای روباتیک به کره‌ی ماه است. این کمپانی اخیرا توافق جدیدی را با ناسا…