بازدید ایدهبایگانی‌های کمربندهای تابشی | بازدید ایده

برچسب: کمربندهای تابشی

فضاپیمای آپولو چگونه از کمربندهای تابشی ون آلن عبور کرد؟

فضاپیمای آپولو چگونه از کمربندهای تابشی ون آلن عبور کرد؟ از زمانی که مأموریت‌های آپولو انجام شدند و انسان توانست برای نخستین بار روی سطح ماه فرود آید، همواره افرادی بوده‌اند که این مأموریت‌ها را جعلی خوانده…