بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کمتر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کمتر

دانشمندان موفق به ساخت بازوی رباتیکی شدند که در کمتر از یک چشم‌برهم زدن، حشره در حال پرواز را می‌گیرد

دانشمندان موفق به ساخت بازوی رباتیکی شدند که در کمتر از یک چشم‌برهم زدن، حشره در حال پرواز را می‌گیرد انسان‌ها در گرفتن اشیایی که با سرعت در حال حرکت هستند، بسیار خوب عمل می‌کنند.…