بازدید ایدهبایگانی‌های کمبود یک مولکول می‌تواند دلیل افسردگی میلیون ها نفر باشد | بازدید ایده

برچسب: کمبود یک مولکول می‌تواند دلیل افسردگی میلیون ها نفر باشد

کمبود یک مولکول می‌تواند دلیل افسردگی میلیون ها نفر باشد

پژوهش پزشکی جدید نشان می‌دهد که افرادی که نوع خاصی از مولکول در خون آن‌ها کم است، در افسردگی زندگی می‌کنند. نام این مولکول استیل ال کارنیتین (acetyl-L-carnitine) است و افرد سخت‌گیر و افرادی که…

  • خانه
  • کمبود یک مولکول می‌تواند دلیل افسردگی میلیون ها نفر باشد