بازدید ایدهبایگانی‌های کمبود نیروی انسانی در مراکز انتقال خون خراسان جنوبی/تولید خون استان پاسخگوی نیازهاست | بازدید ایده

برچسب: کمبود نیروی انسانی در مراکز انتقال خون خراسان جنوبی/تولید خون استان پاسخگوی نیازهاست

کمبود نیروی انسانی در مراکز انتقال خون خراسان جنوبی/تولید خون استان پاسخگوی نیازهاست

کمبود نیروی انسانی در مراکز انتقال خون خراسان جنوبی/تولید خون استان پاسخگوی نیازهاست محمدرضا عاملی  اظهار داشت: در حال حاضر 5 مرکز خونگیری در سطح استان فعالیت دارد که یک مرکز در طبس هر روزه…

  • خانه
  • کمبود نیروی انسانی در مراکز انتقال خون خراسان جنوبی/تولید خون استان پاسخگوی نیازهاست