بازدید ایدهبایگانی‌های کماکان فعال است | بازدید ایده

برچسب: کماکان فعال است

میدان مغناطیسی ماه پس از میلیاردها سال کماکان فعال است

میدان مغناطیسی ماه پس از میلیاردها سال کماکان فعال است دانشمندان با بررسی تکه‌سنگی از کره‌ی ماه که در سال ۱۹۷۱ به زمین آورده شد، به نشانه‌هایی از وجود میدان مغناطیسی در ماه رسیده‌اند که…