بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کماکان فعال است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کماکان فعال است

میدان مغناطیسی ماه پس از میلیاردها سال کماکان فعال است

میدان مغناطیسی ماه پس از میلیاردها سال کماکان فعال است دانشمندان با بررسی تکه‌سنگی از کره‌ی ماه که در سال ۱۹۷۱ به زمین آورده شد، به نشانه‌هایی از وجود میدان مغناطیسی در ماه رسیده‌اند که…