بازدید ایدهبایگانی‌های کلیپ جشن فارغ التحصیلی پیام نور مرکز رشت | بازدید ایده

برچسب: کلیپ جشن فارغ التحصیلی پیام نور مرکز رشت

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشت

جشن فارغ التحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز رشت ، جشنی با شکوه برای بیش از 250 دانشجو و خاطره ای از دوره چهارساله پرتلاطم کارشناسی است که دیگر تکرار نخواهد شد. دانشجویان دانشگاه پیام نور…

  • خانه
  • کلیپ جشن فارغ التحصیلی پیام نور مرکز رشت