بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کلیسا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کلیسا

کشف نامه‌ای با دستخط گالیله و آشکار شدن ابعاد جدید درگیری او با کلیسا

کشف نامه‌ای با دستخط گالیله و آشکار شدن ابعاد جدید درگیری او با کلیسا یک سند مهم علمی برای سال‌ها از دید ما دور مانده است؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید ساده به‌نظر برسد.…