بازدید ایدهبایگانی‌های کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. | بازدید ایده

برچسب: کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.

تصویب کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی

کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. تصویب کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی.زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو…

  • خانه
  • کلیات طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.