بازدید ایدهبایگانی‌های کلودیا الکساندر | بازدید ایده

برچسب: کلودیا الکساندر

کلودیا الکساندر ؛ نخبه‌ای که بشر از دست داد

کلودیا الکساندر ؛ نخبه‌ای که بشر از دست داد ناسا یکی از بهترین دانشمندان، مهندسان و مدیران خود را از دست داد. کلودیا الکساندر، دانشمند برجسته‌ی ناسا، پس از ۱۰ سال درگیری با سرطان پستان، ۲۰…