بازدید ایدهبایگانی‌های کفشگری: شجاع گفت بازیکن ما فحش داده است/ خدارا شکر که بازنده نشدیم | بازدید ایده

برچسب: کفشگری: شجاع گفت بازیکن ما فحش داده است/ خدارا شکر که بازنده نشدیم

کفشگری: شجاع گفت بازیکن ما فحش داده است/ خدارا شکر که بازنده نشدیم

کفشگری: شجاع گفت بازیکن ما فحش داده است/ خدارا شکر که بازنده نشدیم مهرداد کفشگری پس از پایان دیدار پرسپولیس مقابل سایپا اظهار داشت: امروز روز خوب‌ ما بود و بازی خوبی انجام دادیم اما…

  • خانه
  • کفشگری: شجاع گفت بازیکن ما فحش داده است/ خدارا شکر که بازنده نشدیم