بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کشف کردنددرست مثل | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کشف کردنددرست مثل

دانشمندان گردابه‌هایی در اقیانوس کشف کردند که درست مثل سیاه‌چاله‌ها در فضا رفتار می‌کنند

دانشمندان گردابه‌هایی در اقیانوس کشف کردند که درست مثل سیاه‌چاله‌ها در فضا رفتار می‌کنند سیاه‌چاله‌ها همیشه یکی از موضوعات جذاب و عجیب برای دانشمندان بوده‌اند. هیچ‌کس یک سیاه‌چاله را از نزدیک رؤیت نکرده اما همه از…