بازدید ایدهبایگانی‌های کشف نوترینو | بازدید ایده

برچسب: کشف نوترینو

دانشمندان در آستانه‌ کشف نوع جدیدی از نوترینو

پژوهش جدید دانشمندان، قاصد کشف احتمالی نوع جدیدی از نوترینو است؛ پدیده‌ای که ممکن است منشا ماده‌ی تاریک باشد. اخیرا دانشمندان آزمایشگاه ملی فِرمی آمریکا (فِرمی‌لب) نتایج سنجشی را اعلام کردند که گیج‌کننده به نظر…