بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کشف قرن | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کشف قرن

سیاره‌ شبیه زمین در نزدیکی منظومه‌ی شمسی می‌تواند کشف قرن لقب بگیرد

سیاره‌ شبیه زمین در نزدیکی منظومه‌ی شمسی می‌تواند کشف قرن لقب بگیرد مقامات رصدخانه‌ی اروپای جنوبی (ESO)  در نهایت تایید کردند که آنها یک سیاره‌ی جدید به نام پروکسیما b را در ناحیه‌ی قابل سکونت پروکسیما…