بازدید ایدهبایگانی‌های کشف سیستم دوتایی نادر | بازدید ایده

برچسب: کشف سیستم دوتایی نادر

محققان موفق به کشف سیستم دوتایی نادر از ستاره‌ها شدند

محققان موفق به کشف سیستم دوتایی نادر از ستاره‌ها شدند ستاره‌ای در فاصله‌ی ۷۳۰ سال نوری از زمین، در حال بلعیدن مرحله به مرحله‌ی شریک خود در سیستم دوتایی است. با بازدید ایده همراه باشید.…

  • خانه
  • کشف سیستم دوتایی نادر