بازدید ایدهبایگانی‌های کشف راز | بازدید ایده

برچسب: کشف راز

کشف راز یکی از بزرگ‌ترین اسرار سیاه‌چاله‌ها

کشف راز یکی از بزرگ‌ترین اسرار سیاه‌چاله‌ها محققان از کشورهای مختلف تحقیقی گسترده روی میدان مغناطیسی سیاه‌چاله‌ی کهکشان راه شیری انجام داده‌اند. این گروه از محققان متوجه شده‌اند که میدان مغناطیسی این سیاه‌چاله خیلی پیچیده…