بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کشف ذره سوم | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کشف ذره سوم

تایید دو ذره‌ جدید و کشف ذره‌ سوم توسط LHC

پژوهشگرها موفق به کشف دو ذره‌ی جدید بایرون شده‌اند. شواهدی برای ذره‌ی سوم هم به دست ‌آمده که کافی نیستند. برخورددهنده‌ی هاردونی بزرگ شواهد جدیدی را درمورد وجود ذرات فیزیکی جدید نشان می‌دهد. دانشمندان پروژه‌ی زیبایی برخورددهنده‌ی هاردونی…