بازدید ایدهبایگانی‌های کشف درخشان‌ترین اختروش | بازدید ایده

برچسب: کشف درخشان‌ترین اختروش

کشف درخشان‌ترین اختروش از اولین روزهای پیدایش جهان

کشف درخشان‌ترین اختروش از اولین روزهای پیدایش جهان نورانی‌‌ترین اختروش شناخته‌‌شده در جهان با نوری معادل با ۶۰۰ تریلیون برابر خورشید رصد شد؛ این اختروش یادگار روزهای آغازین خلقت جهان است. دانشمندان هسته‌‌ی پرانرژی متعلق…

  • خانه
  • کشف درخشان‌ترین اختروش