بازدید ایدهبایگانی‌های کشف دایناسوری جدید با شباهت فوق العاده به پرندگان امروزی | بازدید ایده

برچسب: کشف دایناسوری جدید با شباهت فوق العاده به پرندگان امروزی

کشف دایناسوری جدید با شباهت فوق العاده به پرندگان امروزی

ما هنوز هم به کشف‌های جدیدمان در مورد حیواناتی ادامه می‌دهیم که حدود ۶۶ میلیون سال پیش بر زمین فرمانروایی می‌کرده‌اند. در راستای همین پژوهش‌های دائمی یک دایناسور به‌تازگی شناسایی شده است که شباهت زیادی…

  • خانه
  • کشف دایناسوری جدید با شباهت فوق العاده به پرندگان امروزی