بازدید ایدهبایگانی‌های کشف تازه‌ای که می‌تواند منجر به ساخت سیستم‌های احتراقی پاک و کارآمدتر شود | بازدید ایده

برچسب: کشف تازه‌ای که می‌تواند منجر به ساخت سیستم‌های احتراقی پاک و کارآمدتر شود

کشف تازه‌ای که می‌تواند منجر به ساخت سیستم‌های احتراقی پاک و کارآمدتر شود

پژوهشگران آزمایشگاه ملی سندیا در ایالت نیومکزیکو آمریکا، برای اولین بار مکانیسم‌های شیمیایی کلیدی را کشف کرده‌اند که به دانسته‌های بنیادین در زمینه‌ی احتراق اطلاعات جدیدی می‌افزایند و ممکن است باعث ساخت سیستم‌های احتراقی پاک‌تری در…

  • خانه
  • کشف تازه‌ای که می‌تواند منجر به ساخت سیستم‌های احتراقی پاک و کارآمدتر شود