بازدید ایدهبایگانی‌های کشف بزرگ ناسا | بازدید ایده

برچسب: کشف بزرگ ناسا

کشف بزرگ ناسا: در زیر سطح قمر انسلادوس، احتمالاً حیات وجود دارد

کشف بزرگ ناسا: در زیر سطح قمر انسلادوس، احتمالاً حیات وجود دارد قمر انکِلادوس، ظاهری فریبنده دارد؛ زیرا روی سطح آن هیچ‌گونه نشانه‌ای مبنی بر این‌که این قمر می‌تواند میزبان حیات باشد وجود ندارد؛ اما در زیر…