بازدید ایدهبایگانی‌های کشف بزرگ‌ترین | بازدید ایده

برچسب: کشف بزرگ‌ترین

کشف بزرگ‌ترین برخورد سیاهچاله‌ای شناخته‌شده تا به امروز

کشف بزرگ‌ترین برخورد سیاهچاله‌ای شناخته‌شده تا به امروز پژوهشگران به‌تازگی از کشف بزرگ‌ترین و دورترین برخورد سیاهچاله‌ای خبر داده‌اند. خبر هیجان‌انگیزتر این است که تنها یک تصادف کیهانی کشف نشده است. آن‌ها همزمان کشف سه…