بازدید ایدهبایگانی‌های کشف انرژی الکترومغناطیسی در اهرام ثلاثه می‌تواند الهام‌بخش طراحی نانوذرات در سلول‌های خورشیدی شود. | بازدید ایده

برچسب: کشف انرژی الکترومغناطیسی در اهرام ثلاثه می‌تواند الهام‌بخش طراحی نانوذرات در سلول‌های خورشیدی شود.

هرم جیزه مصر امواج الکترومغناطیسی را در خود جمع می‌کند

کشف انرژی الکترومغناطیسی در اهرام ثلاثه می‌تواند الهام‌بخش طراحی نانوذرات در سلول‌های خورشیدی شود. اهرام مصر اگر شگفت‌انگیزترین بناهای دوران باستان هم نباشند، مسلما یکی از عجیب‌ترین بناهای ساخته‌شده به دست بشر در طول تاریخ هستند. همواره پژوهش‌های…

  • خانه
  • کشف انرژی الکترومغناطیسی در اهرام ثلاثه می‌تواند الهام‌بخش طراحی نانوذرات در سلول‌های خورشیدی شود.