بازدید ایدهبایگانی‌های کشف انبار احتکار سیمان در کوهدشت؛ سیمان‌های احتکار شده توزیع شد | بازدید ایده

برچسب: کشف انبار احتکار سیمان در کوهدشت؛ سیمان‌های احتکار شده توزیع شد

کشف انبار احتکار سیمان در کوهدشت؛ سیمان‌های احتکار شده توزیع شد

کشف انبار احتکار سیمان در کوهدشت؛ سیمان‌های احتکار شده توزیع شد سدالله سوری لکی اظهار داشت: 1200 پاکت سیمان احتکارشده در طی روزهای اخیر در یکی از مصالح‌فروشی‌های کوهدشت کشف و توقیف شد. وی با…

  • خانه
  • کشف انبار احتکار سیمان در کوهدشت؛ سیمان‌های احتکار شده توزیع شد