بازدید ایدهبایگانی‌های کشفی که شکل‌گیری سیاره‌ها | بازدید ایده

برچسب: کشفی که شکل‌گیری سیاره‌ها

سیاره‌‌ای با ستاره‌ی کوچک: کشفی که شکل‌گیری سیاره‌ها را به چالش می‌کشد

سیاره‌‌ای با ستاره‌ی کوچک: کشفی که شکل‌گیری سیاره‌ها را به چالش می‌کشد سیاره NGTS-1b که تقریبا به اندازه‌ی سیاره‌‌ی مشتری است، به دور ستاره‌ای از نوع کوتوله‌ی سرخ می‌چرخد. براساس نظریات قبلی دانشمندان علم نجوم، در اطراف…

  • خانه
  • کشفی که شکل‌گیری سیاره‌ها