بازدید ایدهبایگانی‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان| گرایی به یک‌چهارم نهایی رسید | بازدید ایده

برچسب: کشتی فرنگی قهرمانی جهان| گرایی به یک‌چهارم نهایی رسید

کشتی فرنگی قهرمانی جهان| گرایی به یک‌چهارم نهایی رسید

کشتی فرنگی قهرمانی جهان| گرایی به یک‌چهارم نهایی رسید در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در مجارستان، در وزن 67 کیلوگرم محمدرضا گرایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه…

  • خانه
  • کشتی فرنگی قهرمانی جهان| گرایی به یک‌چهارم نهایی رسید