بازدید ایدهبایگانی‌های کشته و مفقود شدن صدها نفر بر اثر فوران آتشفشان فوئگو در گواتمالا | بازدید ایده

برچسب: کشته و مفقود شدن صدها نفر بر اثر فوران آتشفشان فوئگو در گواتمالا

کشته و مفقود شدن صدها نفر بر اثر فوران آتشفشان فوئگو در گواتمالا

در اثر فوران روز یکشنبه، روستاهای دامنه‌ی کوه آتشفشانی فوئگو از خاکستر آتشفشانی و گِل پوشیده شدند. گفته می‌شود فوران روز یکشنبه، مرگبارترین فوران آتشفشانی طی بیش از یک قرن گذشته در گواتمالا بوده است.…

  • خانه
  • کشته و مفقود شدن صدها نفر بر اثر فوران آتشفشان فوئگو در گواتمالا