بازدید ایدهبایگانی‌های کشاورزان اولیه چگونه زمین را به خدمت خود در آوردند | بازدید ایده

برچسب: کشاورزان اولیه چگونه زمین را به خدمت خود در آوردند

کشاورزان اولیه چگونه زمین را به خدمت خود در آوردند

زیر تپه‌ی سنگی در نواحی مرکزی اردن، بقایای یک روستای ۱۰ هزار ساله به نام عین غزال وجود دارد که ساکنان آن در خانه‌های سنگی زندگی می‌کردند که سقف‌هایی آن با تیرهای چوبی و دیوارهایش…

  • خانه
  • کشاورزان اولیه چگونه زمین را به خدمت خود در آوردند