بازدید ایدهبایگانی‌های کسی نمی‌داند | بازدید ایده

برچسب: کسی نمی‌داند

کسی نمی‌داند که باید با ایستگاه فضایی بین‌المللی چه کرد

کسی نمی‌داند که باید با ایستگاه فضایی بین‌المللی چه کرد به‌احتمال زیاد تا سال ۲۰۲۴، دیگر نمی‌توان از ایستگاه فضایی بین‌المللی استفاده کرد و عمر این پایگاه فضایی به اتمام می‌رسد. در سال ۲۰۱۴ بود که کنگره‌ی…