بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کسب و کار انلاین | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کسب و کار انلاین

کتاب راه شیائومی؛ «طراحی تبلیغات»، فصل ششم/قسمت پنجم

فصل ششم/ قسمت پنجم طراحی درست به هدف زدن هنگام مصاحبه با طراحان، نگاه کنید، بپرسید و مقایسه کنید من خودم به‌عنوان یک طراح کارم را آغاز کردم. اما بسیاری از مؤسسین شرکت که با ایشان برخورد…