بازدید ایدهبایگانی‌های کسب عنوان پنجمی تیم ملی بسکتبال ایران در چارچوب رقابت های قهرمانی دانشجویان جهان | بازدید ایده

برچسب: کسب عنوان پنجمی تیم ملی بسکتبال ایران در چارچوب رقابت های قهرمانی دانشجویان جهان

ایران در رده پنجم لیگ جهانی بسکتبال ۳ نفره دانشجویان قرار گرفت

ایران در رده پنجم لیگ جهانی بسکتبال ۳ نفره دانشجویان قرار گرفت به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، چهارمین دوره رقابت‌های لیگ جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان با قهرمانی تیم چین, میزبان…

  • خانه
  • کسب عنوان پنجمی تیم ملی بسکتبال ایران در چارچوب رقابت های قهرمانی دانشجویان جهان