بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کریم انصاریفرد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کریم انصاریفرد

مانع شگفت‌انگیز در مسیر انتقال انصاری‌فرد به ناتینگهام فارست

آلان نیکسون در مطلبی با عنوان «ناتینگهام فارست با مانعی در جذب کریم انصاری‌فرد به عنوان بازیکن آزاد برخورد کرده است» نوشت: این باشگاه با مانعی غیرمنتظره و شگفت‌انگیز برخورد کرده که انتقال کریم انصاری‌فرد…