بازدید ایدهبایگانی‌های کره زمین اولیه | بازدید ایده

برچسب: کره زمین اولیه

کره زمین اولیه، یک توپ گلی بزرگ بوده است

کره زمین اولیه، یک توپ گلی بزرگ بوده است محققان با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نشان داده‌اند که توپ‌های غول‌آسای منظومه شمسی اولیه که پیش از این تصور می‌شد سخت و سنگی بوده‌اند، به‌ احتمال…