بازدید ایدهبایگانی‌های کرمانشاه| نوشداروی ممنوعیت صادرات گوجه پس از رکودزنی قیمت رب | بازدید ایده

برچسب: کرمانشاه| نوشداروی ممنوعیت صادرات گوجه پس از رکودزنی قیمت رب

کرمانشاه| نوشداروی ممنوعیت صادرات گوجه پس از رکودزنی قیمت رب

به گزارش خبرگزاری بازدیدایده از کرمانشاه، در روزهای پرتلاطم افزایش قیمت‌ها که هر چند روز یکبار افزایش سرسام‌آوری محصولی نقل هر مجلسی می‌شود گوجه فرنگی و رب گوجه نیز از این قافله جا نماند و…

  • خانه
  • کرمانشاه| نوشداروی ممنوعیت صادرات گوجه پس از رکودزنی قیمت رب