بازدید ایدهبایگانی‌های کرسی‌های آزاد اندیشی به شیوه جدید در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود | بازدید ایده

برچسب: کرسی‌های آزاد اندیشی به شیوه جدید در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود

کرسی‌های آزاد اندیشی به شیوه جدید در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود

رضا مختاری اظهار داشت: تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان قصد دارد در سال پیش رو با توجه به نزدیک شدن چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی و وجود هجمه رسانه ای همه جانبه دشمن جهت…

  • خانه
  • کرسی‌های آزاد اندیشی به شیوه جدید در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود