بازدید ایدهبایگانی‌های کد منبع | بازدید ایده

برچسب: کد منبع

ناسا کد منبع هزاران برنامه‌ی خود را برای دسترسی عموم منتشر می‌کند

ناسا کد منبع هزاران برنامه‌ی خود را برای دسترسی عموم منتشر می‌کند احتمالا هرکسی تا به حال رویای پرتاب یک سفینه‌ی فضایی به فضا آن هم از حیاط خانه را در سر داشته است! اکنون…

مایکروسافت اپلیکیشن کاوش فضا و کد منبع آن را برای هولولنز منتشر می‌کند

مایکروسافت اپلیکیشن کاوش فضا و کد منبع آن را برای هولولنز منتشر می‌کند خش ثبت ایده‌ها در جامعه‌ی کاربران هولولنز، برای این منظور آماده شده تا همه‌، ایده‌های خود را برای این محصول بیان کنند و سپس…