بازدید ایدهبایگانی‌های کجا هستند | بازدید ایده

برچسب: کجا هستند

سیاره‌های منظومه‌ی شمسی “همین الان” کجا هستند

سیاره‌های منظومه‌ی شمسی "همین الان" کجا هستند یکی از کارهای جالبی که ناسا انجام می‌دهد، دادن دسترسی آزاد به اطلاعات موقعیت و حرکت اجرام شناخته شده‌ی منظومه‌ی شمسی است. سایت پویای منظومه‌ی شمسی، متعلق به آزمایشگاه پیشرانش…