بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کجاست؟ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کجاست؟

پاسخ به یک پرسش کلیدی و جالب: مرکز کیهان کجاست؟

پاسخ به یک پرسش کلیدی و جالب: مرکز کیهان کجاست؟ وقتی به آسمان صاف شب نگاه می‌کنید، در همه‌ی جهت‌ها ستارگانی را می‌بینید. چنین به‌نظر می‌رسد که گویی در مرکز کیهان قرار دارید، اما واقعاً…