بازدید ایدهبایگانی‌های کتاب راه شیائومی؛ «طراحی تبلیغات»، فصل ششم/قسمت پنجم | بازدید ایده

برچسب: کتاب راه شیائومی؛ «طراحی تبلیغات»، فصل ششم/قسمت پنجم

کتاب راه شیائومی؛ «طراحی تبلیغات»، فصل ششم/قسمت چهارم

فصل ششم/ قسمت چهارم طراحی درست به هدف زدن... تنها معیار ارزیابی طراحی، موقعیت واقعی است. بالاخره طراحی خوب چه‌چیزی است؟ می‌خواهم درست مانند نظریه‌ی ۴P در بازاریابی، یعنی قیمت، محصول، تبلیغات و موقعیت‌یابی، فرآیند طراحی را…

کتاب راه شیائومی؛ «طراحی تبلیغات»، فصل ششم/قسمت پنجم

فصل ششم/ قسمت پنجم طراحی درست به هدف زدن هنگام مصاحبه با طراحان، نگاه کنید، بپرسید و مقایسه کنید من خودم به‌عنوان یک طراح کارم را آغاز کردم. اما بسیاری از مؤسسین شرکت که با ایشان برخورد…

  • خانه
  • کتاب راه شیائومی؛ «طراحی تبلیغات»، فصل ششم/قسمت پنجم